Logo Parku Innowacyjnego

Park Innowacyjny Unipress Celestynów

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza


Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Rozbudowa laboratoriów i stworzenie prototypów linii doświadczalnych dla innowacyjnych technologii przygotowanych do wdrożenia przez grupy badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

z działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Beneficjent: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Wartość projektu: - Całkowita wartość projektu: 37 446 445,00zł - Poziom dofinansowania: 85,00 % - Kwota dofinansowania (EFRR): 26 732 500,00zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu.

Zakres projektu: - Budowa w ramach zaprojektowanego zespołu budynków Parku Innowacyjnego (Projekt powiązany: Park Innowacyjny Celestynów Unipress – budowa infrastruktury technicznej) modułów hal laboratoryjno-technologicznych umożliwiających instalację prototypów linii doświadczalnych; - Modernizacja budynku w Celestynowie na potrzeby linii doświadczalnej i laboratoriów; - Zakup i montaż wyposażenia laboratoriów i linii doświadczalnych dla technologii: - utrwalania żywności wysokim ciśnieniem, - konstrukcji i badań aparatury wysokociśnieniowej i laboratoryjnej, - wytwarzania wysokiej jakości podłoży GaN metodą wysokociśnieniową oraz ich aplikacji, - wytwarzania elementów z materiałów przetwarzanych metodami plastyczności pod ciśnieniem, - wytwarzania ceramiki specjalnej z zastosowaniem mikro i nano technologii.

Zaawansowanie prac: - 27 września 2011r. - podpisanie umowy o dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego - 30 grudnia 2011r. - złożenie wniosku - 14 sierpnia 2012r. - podpisanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015r.

Inwestycja została ukończona.

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza