Logo Parku Innowacyjnego

Park Innowacyjny Unipress Celestynów

Witamy na stronie Parku Innowacyjnego Unipress Celestynów

Idea Parku Innowacyjnego Unipress Celestynów (PARKU) powstała w wyniku analizy doświadczeń z komercjalizacją badań naukowców z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN). Zauważono, że istnieje potrzeba tworzenia miejsc i schematów ułatwiających procesy wdrażania osiągnięć naukowych. Pomoc potrzebna jest w wielu aspektach, m.in. brakuje sieci aktywnych kontaktów miedzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi. Brakuje usystematyzowanej wiedzy jak pozyskiwać fundusze z pomocy publicznej oraz od inwestorów prywatnych. Nie ma też odpowiedniej infrastruktury technicznej, aby powstające w laboratoriach pomysły realizować w skali umożliwiającej ocenę ich przydatności do wdrożenia komercyjnego. Proces komercjalizacji może trwać latami i w efekcie potencjał innowacyjny jest marnowany.

Realizowany projekt PARKU jest odpowiedzią na wspomniane trudności i bariery związane z komercjalizacją badań naukowych. Koncepcja PARKU opiera się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu INSTYTUTU we wdrażaniu zaawansowanych technologii. W zamierzeniu IWC PAN PARK ma ułatwiać i przyśpieszać procesy komercjalizacji w stosunku do stanu obecnego oraz aktywizować środowisko lokalne przez kreowanie postaw proinnowacyjnych i stwarzanie nowych miejsc pracy wysokokwalifikowanej w Parku i w jego otoczeniu.

Podstawowym zapleczem naukowym PARKU i źródłem pomysłów na komercjalizację wyników badań są jednostki naukowe i dydaktyczne aglomeracji warszawskiej, a w szczególności IWC PAN koordynującego działania PARKU. Infrastruktura PARKU wraz z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami pierwszych linii doświadczalnych powstaje przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Będzie ona wykorzystywane do rozwijania badań technologii będących w końcowej fazie przygotowania do komercjalizacji oraz do ich wdrażania. Laboratoria i linie doświadczalne będą umieszczane w budynkach na terenie Parku Innowacyjnego Unipress Celestynów, zlokalizowanego w gminie Celestynów. Wokół nich koncentrować się będzie wymiana doświadczeń i transfer technologii. Wybudowanie infrastruktury technicznej i budynków oraz umieszczenie w nich specjalistycznych laboratoriów znacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne, co jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję inwestora o wsparciu swoim kapitałem danej technologii. Linie doświadczalne pozwalają na realną ocenę kosztów produkcji i nakładów niezbędnych do wdrożenia pomysłu naukowego. Dodatkowo PARK stworzy platformę porozumienia i wsparcia pomiędzy istniejącymi firmami a instytucjami naukowymi.

Aby zainteresować przedsiębiorców inwestycją w innowacyjną technologię, należy zaoferować im coś więcej niż tylko dobry pomysł. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ich ryzyko inwestycyjne. W ten sposób zainteresowanie inwestorów będzie rosło, a gospodarka będzie się rozwijać szybciej i sprawniej.

Strony projektów

Park Innowacyjny Celestynów Unipress – Budowa infrastruktury technicznej

Rozbudowa laboratoriów i stworzenie prototypów linii doświadczalnych dla innowacyjnych technologii przygotowanych do wdrożenia przez grupy badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza