Projekt LIDER
„Diody laserowe z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym oparte na azotku galu”

Opis programu

Program LIDER finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program ten kierowany jest do młodych naukowców, którzy mają zdobyć doświadczenie w kierowaniu projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym.

Więcej o konkursie oraz sylwetki laureatów IX edycji

Wartość projektu: 1 187 031,25 PLN
Wartość dofinansowania: 1 187 031,25 PLN
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER.


Cel projektu

W ramach projektu opracowana zostanie technologia wytwarzania diod laserowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym (ang. distributed feedback, DFB) pracujących w zakresie światła widzialnego. Celem projektu jest wypełnienie niszy na rynku wynikającej z braku dostępności laserów DFB pracujących w tym zakresie. Do zastosowań laserów o jednomodowym spektrum, wąskiej emisji i niskim poziomie szumów należą: komunikacja światłowodowa krótkiego zasięgu, detekcja gazów, chłodzenie atomów w zegarach atomowych, interferometria. Innowacyjnym elementem projektu jest zastosowanie konstrukcji zawierającej złącze tunelowe, co pozwala na silne sprzężenie siatki dyfrakcyjnej z przyrządem. Owocuje to bardzo dobrą charakterystyką spektralną emitowanego światła.

Planowane efekty:

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania diod laserowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym emitujących w widzialnym zakresie światła widzialnego.


Zespół badawczy

Zespół badawczy projektu LIDER:

dr inż. Grzegorz Muzioł
mgr inż. Mateusz Hajdel
mgr inż. Krzesimir
Nowakowski-Szkudlarek
mgr inż. Natalia
Fiuczek
inż. Julia
Sławińska
mgr inż. Mikolaj Żak

Publikacje

Projekt realizowany w latach 2019-2021

W ramach prac nad projektem opublikowano następujące prace:

 1. M. Hajdel, M. Chlipała, M. Siekacz, H. Turski, P. Wolny, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-Żmuda, C. Skierbiszewski, and G. Muziol Materials 15, 237 (2022)
 2. G. Muziol, M. Hajdel, M. Siekacz, H. Turski, K. Pieniak, A. Bercha, W. Trzeciakowski, R. Kudrawiec, T. Suski, and C. Skierbiszewski, Jpn. J. Appl. Phys. 61(2022)
 3. J. Piprek, G. Muziol, M. Siekacz, and C. Skierbiszewski Optical and Quantum Electronics 54, 62 (2022)
 4. M. Żak, G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-Żmuda, M. Chlipała, A. Lachowski, and C. Skierbiszewski, Physical Review Applied 15, 024046 (2021)
 5. G. Muziol, M. Hajdel, H. Turski, K. Nomoto, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, M. Żak, D. Jena, H. G. Xing, P. Perlin, and C. Skierbiszewski, Optics Express 28, 35321-35329 (2020).
 6. M. Siekacz, G. Muziol, H. Turski, M. Hajdel, M. Żak, M. Chlipała, M. Sawicka, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-Żmuda, J. Smalc-Koziorowska, S. Stańczyk, and C. Skierbiszewski, Electronics 9, 1481 (2020).
 7. G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, M. Sawicka, and C. Skierbiszewski, "Laser Diodes Grown by Molecular Beam Epitaxy," in Nitride Semiconductor Technology, F. Roccaforte and M. Leszczynski, eds. (John Wiley & Sons, 2020), pp. 301-332.
 8. M. Sawicka, N. Fiuczek, H. Turski, G. Muziol, M. Siekacz, K. Nowakowski-Szkudlarek, A. Feduniewicz-Żmuda, P. Wolny, and C. Skierbiszewski, Nanoscale 12, 6137-6143 (2020).
 9. K. Nowakowski-Szkudlarek, G. Muziol, M. Żak, M. Hajdel, M. Siekacz, A. Feduniewicz-Żmuda, and C. Skierbiszewski, Optica Applicata 50(2020).
 10. M. Hajdel, G. Muzioł, K. Nowakowski-Szkudlarek, M. Siekacz, P. Wolny, and C. Skierbiszewski, Optica Applicata 50(2020).
 11. A. Bercha, W. Trzeciakowski, G. Muzioł, M. Siekacz, and C. Skierbiszewski, Optics Express 28, 4717-4725 (2020).
 12. G. Muziol, H. Turski, M. Siekacz, K. Szkudlarek, L. Janicki, M. Baranowski, S. Zolud, R. Kudrawiec, T. Suski, and C. Skierbiszewski, ACS Photonics 6 (8), 1963 (2019).
 13. G. Muziol, M. Hajdel, M. Siekacz, K. Szkudlarek, S. Stanczyk, H. Turski, and C. Skierbiszewski, ‎Appl. Phys. Express 12 (7), 072003 (2019).
 14. M Hajdel, G Muziol, K Nowakowski-Szkudlarek, M Siekacz, A Feduniewicz-Żmuda, P Wolny, and C Skierbiszewski, Acta Physica Polonica, A. 136 (4) (2019).