Current programs:

 • Grant from National Science Centre Poland 2015/19/D/ST3/02409

  Title:

  Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności
  nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciśnieniem nadprzewodników
  żelazowych oraz MgB2.

  Identification of physical mechanisms that lead to changes in superconducting properties
  caused by a high pressure sintering of iron based and MgB2 superconductors.

  Kierownik/Leader: dr inż. Tomasz Cetner

  Instytucja/Institution: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

  Typ/Type: Sonata NCN

  Środki/Funds: 594 000 PLN

  Termin rozpoczęcia umowy/Start date: 2016-06-22
  Termin zakończenia umowy/End date: 2019-06-21


 • our work partially supported by the URC/AIIM/University of Wollongong, Australia joint partnership grant with Unipress

 

Recent programs:

 • Stipend/grant:  Tomasz Cetner received funds for PhD thesis preparation from National Science Centre Poland under PhD stipend based on decision number UMO-2013/08/T/ST3/00559

 • Grant: Technology Project no. N N510 278738, Polish Ministry of Science and Information

  Title:

  Nowa metoda wytwarzania wysokoprądowych kabli nadprzewodzących MgB2 o strukturze Cu/ex/in situ MgB2, z nanomateriałów, z wykorzystaniem technologii SHS, MA oraz HIP, optymalizacja parametrów elektrycznych i wytwarzania pod kątem produkcji

   

  Kierownik: dr inż. Andrzej Jacek Morawski

  Instytucja realizująca: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

  Typ projektu: własny

  Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika

  Dotacja przyznana przez Ministra: 398 000 PLN

  Termin rozpoczęcia umowy: 2010-03-09
  Termin zakończenia umowy: 2013-03-08 (extended to 2013-09-08)