BŁĄD
BŁĄD: Połączenie pominięte przez serwer IMAP.
Zapytanie: CAPABILITY